EXPERT GENIALITY SHOW 2016

celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ

 Ktorá krajina má všetky nasledujúce klimatické pásma: subtropické, tropické, mierne? Z čoho je odvodený výraz brexit? Ktorá politička mala prezývku Železná lady? Akému športu sa venoval Ondrej Nepela? 20 žiakov našej školy z 1.-4. ročníka riešilo tieto a podobné  úlohy  1. decembra 2016. Práve v tento deň sa uskutočnila celoslovenská vedomostná súťaž EXPERT geniality show. Každý súťažiaci si musel zvoliť dve z piatich súťažných tém:

– Dejiny, udalosti, umenie

– Svetobežník

– Mozgolamy

– Do you speak English ?

– Góly, body, sekundy

Výsledky súťaže budú zverejnené v januári 2016. Študenti súťažili o vecné ceny, diplomy.