Celoštátne finále – Festival vedy a techniky AMAVET v Bratislave

20161110_123255Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa vedy a techniky v priestoroch INCHEBA EXPO BRATISLAVA v dňoch 10.11.2016 – 12.11.2016. Tatiana Pagáčová a Mária Pirošová zo IV.BP, ktoré postúpili z krajského kola tejto súťaže prezentovali svoj projekt Kreatívne regionálnymi dejinami – súbor pracovných listov, v odbore Spoločenské vedy.

Študenti svoje vedecko-technické projekty prezentovali v rámci vyhlásených súťažných kategórií prostredníctvom posterových prezentácií, výstavných exponátov pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov.

Na celoslovenskom finále sa zúčastnili najúspešnejší žiaci krajských kôl z celého Slovenska so spoluúčasťou pozvaných zahraničných delegácií zo Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Českej republiky a Francúzskej republiky, čím sa vytvorili podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie priateľstiev medzi účastníkmi z jednotlivých zúčastnených krajín. Festival vedy a techniky mal  tak významný medzinárodný charakter.

Nad podujatím prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a súčasne sa Festival vedy a techniky AMAVET konal pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

20161110_130814-1