Škola v krabici

iii-ape24.novembra 2016 sa niektorí žiaci z triedy III. AP, JA firma, zúčastnili besedy, ktorú organizovala nezisková organizácia Unicef Slovensko. Na besede sme sa dozvedeli o konfliktoch v susednom štáte, Ukrajine. Konflikty zasahujú ľudí, či už po fyzickej alebo psychickej stránke. Najmä deti túto situáciu zvládajú najhoršie. Unicef preto pomáha obyvateľom v rôznych štátoch sveta a hlavne deťom v školách. Martin Silber, dobrovoľník z Unicefu nám prednášal nielen o situácii v Ukrajine, ale i vo svete, najmä v  Afrike a Nepále, kde tiež najviac trpia deti, ktoré strácajú rodičov a svoje domovy.

Unicef pomáha deťom v školách formou tzv.  školy v krabici. Škola v krabici znamená pomoc pri kúpe, pravítok, pasteliek, zošitov, voskoviek a iných školských potrieb.

Videli sme dve ukážky videí, ktoré dokumentovali konflikty, živelné pohromy a rôzne katastrofy vo svete.

Najviac sa nám však páčila aktivita, kde sme si mali predstaviť, že sme vekovo mladšie deti na základných školách a mali sme vyjadriť svoj názor,  čoho by sme sa najviac báli pri rôznych situáciách, napr. chorobách, vojnách, konfliktoch, pri strate rodiny alebo domova.

Táto beseda nás veľmi zaujala a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Daniela Holešová, žiačka III. AP triedy

skola-v-krabici unicef