Ocenenie pre absolventku našej školy

img_20161109_155541Začiatkom septembra 2016 Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) vyhlásil súťaž o najlepšiu študentskú záverečnú prácu z oblasti dopravy, zasielateľstva a logistiky. Neváhali sme a do súťaže sme prihlásili tri práce žiakov študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy: Lenka Šimuláková – Preprava nebezpečného nákladu, Jozef Piatka – Medzinárodná cestná nákladná doprava, Michal Gatial – Food logistic. Práce žiaci vypracovali v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016.

Sekcia vzdelávania a vydavateľstva ZLZ SR celkovo hodnotila 13 prihlásených prác zo 6 slovenských škôl, ktorých vzdelávacie programy sú zamerané práve na oblasť zasielateľstva a logistiky.

Veľkú radosť nám priniesla pozvánka na riadne zhromaždenie členov ZLZ SR, ktoré sa konalo 9. novembra 2016 v hoteli Kormorán, Šamorín – Čilistov. A prečo? Práve tu sa uskutočnilo oficiálne vyhodnotenie súťaže a odovzdanie diplomu i finančnej odmeny žiakom troch najlepších prác. Absolventka našej školy Lenka Šimuláková sa umiestnila na druhom mieste. Ocenenie jej odovzdali Ing. Komora – prezident ZLZ SR a prof. Ing. Gnap, PhD. – vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline.

Víťazke srdečne blahoželáme a zároveň prajeme veľa ďalších úspechov pri štúdiu na vysokej škole, ako aj v osobnom živote.

img_20161109_160246 img019