Imatrikulácie a divadelné predstavenie

images16. novembra 2016 sa študenti našej školy opäť zišli v Dome odborov v Žiline na imatrikuláciách prvých ročníkov. Imatrikulácia je slávnostnou udalosťou v živote školy, počas ktorej sa prváci stanú zložením sľubu plnohodnotnými stredoškolákmi. Moderovania akcie sa ujali Lukáš Harzek a Dominik Štefánik, žiaci III. AM, ktorí preukázali svoje jazykové schopnosti, pohotovosť a dôvtip. Na pódiu sa postupne vystriedalo 157 prvákov aj s triednymi učiteľmi zo šiestich tried.  Zástupca  každej triedy prečítal nahlas sľuby, ktoré bude so svojimi spolužiakmi dodržiavať. Zároveň niektorí žiaci odpovedali na otázky moderátorov, iní zase plnili úlohy. Triedni učitelia prevzali pre svojich žiakov imatrikulačné listiny a malú odmenu.

Po imatrikuláciách nasledovalo divadelné predstavenie Hamlet, alebo nález lebky v podaní vynikajúceho Túlavého divadla. Ide o unikátnu verziu najslávnejšej Shakespearovej drámy – jarmočnú improvizáciu na tému najznámejšej tragédie v dejinách dramatiky. Strhujúci príbeh princa dánskeho, tak ako ho napísal sám William Shakespeare, ibaže celkom inak. Videli sme najslávnejšiu drámu sveta ako vynikajúcu komédiu.

img_1678 img_1686 img_1690 img_1693 img_1697