iBobor 2016/2017 (Juniori a Seniori)

img_1720Ako to už býva zvykom, aj v novembri tohto školského roka sa školy z celého Slovenska zapojili do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor, na Slovensku organizovanej Katedrou základov a vyučovania informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Súťaž prebieha v piatich kategóriách, pre každú z nich je vyhradený jeden deň. Prví súťažili Juniori (teda prváci a druháci stredných škôl) a v utorok súťažili Seniori (tretiaci a starší zo stredných škôl). Dňa 7. a 8.11.2016 sa uskutočnilo školské kolo v súťaži iBOBOR 2016.  7. novembra 2016 súťažila kategória „JUNIOR“ a 18. novembra 2016 súťažila kategória „SENIOR“. Súťaž sa uskutočnila v počítačových učebniach A 110 a A111.   Pedagogický dozor a koordinátori boli: Ing. Monika Švekušová a Ing. Zdenka Dubovická.

Juniori a seniori dostali 15 otázok, na vyriešenie a zodpovedanie ktorých mali 40 minút. V prípade, že zadali nesprávnu odpoveď, strácali body, ak neodpovedali, nič sa neudialo. Všetci tak začínali so štartovným počtom bodov 20. Maximálny počet bodov, ktorí mohli súťažiaci získať bol 80.

V školskom roku 2016/2017 sa súťaže sa zúčastnilo 62 981 súťažiacich z 921 škôl.

V kategórii Seniori súťažilo 4 354 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahlo 9, úspešných riešiteľov bolo 1 163 (26,7%). Priemer získaných bodov je 40,09; medián je 40,03.

V kategórii Juniori súťažilo 8 179 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahlo 21, úspešných riešiteľov bolo 1 237 (15,1%). Priemer získaných bodov je 34,37; medián je 33,01.

V rámci našej školy sa do súťaže zapojilo 60 Juniorov a 32 Seniorov. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili, ak získali aspoň 50 bodov. Výsledkom je 1 úspešný riešiteľ v kategórii Senior: Gustáv Hoferica zo IV. AM.

Srdečne blahoželáme.

ibobor-2016-výsledky

img_1719 diplom