Exkurzia na Katedre merania a aplikovanej elektrotechniky ŽU

zu-fotografia3756-1-225x30025.10.2016 sa uskutočnila odborná exkurzia žiakov IV.AM  odboru mechanik elektrotechnik na Elektrotechnickej fakulte Katedre meraní a aplikovanej elektrotechniky (KMAE) Žilinskej univerzity. Ing. Milan Šebök, PhD. viedol odbornú prednášku a ukážky laboratórnych  meraní.
Naši žiaci tak získali nové poznatky z automobilovej techniky a informácie pre ďalšie možnosti štúdia na Žilinskej univerzite so zameraním na autoelektroniku.

Ďakujeme KMAE ŽU za spoluprácu a možnosť návštev jej odborných laboratórií.
zu-fotografia3762-1-225x300