BURZA INFORMÁCIÍ

15dsc_0703Dňa  15. novembra 2016 sa konala v dvoch okresných mestách, v Bytči a v Žiline,  prezentácia škôl a zamestnávateľských spoločností. Na obidve podujatia sme prijali pozvanie. Burzu informácií v Bytči otvorili  Bc. Miroslav Minárčik, primátor mesta a Mgr. Katarína Hromcová, riaditeľka ZŠ Ul. Mieru v Bytči.

Desiaty ročník Burzy informácií v kongresovej sále hotela Slovakia v Žiline po krátkom kultúrnom programe otvorila riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny PaedDr. Adriana Jurišová, PhD. Burzy sa zúčastnili hostia ŽSK a viceprimátor mesta Žiliny Ing. Patrik Groma. Na burze sa prezentovalo 25 stredných odborných škôl a 20 zamestnávateľov.

Obidve prezentácie, ktoré informovali o  možnostiach štúdia na Dopravnej akadémii  prispeli k propagácii školy na verejnosti.  Zároveň sa potvrdila skutočnosť, že o štúdium na našej škole je zo strany žiakov deviatych ročníkov značný záujem. Výchovným poradcom, žiakom a rodičom boli poskytnuté podrobné informácie o študijných a učebných odborov pre školský rok 2017/2018.

Návštevníkom našich stánkov bolo poskytnuté  množstvo propagačného materiálu, ročenky školy, prezreli si didaktické pomôcky vyrobené našimi žiakmi v  školských dielňach a prostredníctvom videa nahliadli do priestorov školy a Školských dielní na Košickej ulici 2. Naše stánky krášlili vzácne trofeje našich športovcov, propagačné nástenky.

Našu školu  na obidvoch Burzách informácií prezentovali študenti: Lucia Fašánková, Aneta Kováčiková, Nesrin Mohidin, Barbara Baloghová, Tomáš Michalík, žiaci II.AP triedy a pedagógovia Mgr. A. Medviďová, PaedDr. J. Daubnerová, PaedDr. L. Galbavý PhD., p. Hruška- vedúci Školských dielni, Košická 2, Žilina.

Veríme, že aj tieto podujatia prispeli k dôstojnej prezentácii dopravnej akadémie.

15dsc_0721 15058566_1827866687498806_953319771_n-7 15135459_1827866364165505_965642957_n 15139473_1827866570832151_411521789_n-2