ŽILINSKÝ KRAJSKÝ FESTIVAL VEDY A TECHNIKY 2016

imgpiatok 21. októbra 2016  sa konal ŽILINSKÝ KRAJSKÝ FESTIVAL VEDY A TECHNIKY 2016, ktorý sa uskutočnil v priestoroch rektorátu Žilinskej univerzity. Tohto festivalu sa zúčastnili aj žiačky našej školy, Tatiana Pagáčová a Mária Pirošová zo IV. BP triedy, ktoré pod vedením Mgr. Zuzany Majchrákovej spracovali projekt pod názvom: „Kreatívne regionálnymi dejinami – súbor pracovných listov“. Svoj projekt prezentovali pred odbornou hodnotiacou komisiou, ale aj pred širokou verejnosťou.

Súčasťou práce je pracovný zošit, ktorý rozvíja kreativitu a originálnosť žiakov. Je zameraný na kysucký región. Cieľom je podporiť záujem o región Kysuce, upevniť národné povedomie, rozšíriť vedomosti o živote a diele významných osobností regiónu. S týmto pomocným učebným materiálom môžu žiaci pracovať pod vedením učiteľa, prípadne samostatne v škole alebo pri domácej príprave. Môžu byť využité na hodinách dejepisu, slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky, náuky o spoločnosti, geografii.

V rámci hodnotenia odborná hodnotiaca komisia rozhodla, že projekt postupuje do celoslovenského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET a v Bratislave bude reprezentovať našu školu.

Riešiteľkám projektu srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 10. až 12. novembra 2016 v Bratislave.

img_20161021_092901 img_20161021_093112 img_20161021_102643 img_20161021_103017 img_20161021_103149 img_20161021_103247 img_20161021_104753 img_20161021_110748 img_20161021_123309 img_20161021_123344