Smelo na cesty – III. ročník

kiaŠtatistiky dopravnej nehodovosti sú z roka na rok alarmujúce. Medzi účastníkmi nehôd bývajú často vodiči vo veku našich študentov. Práve tieto skutočnosti boli podnetom k iniciatíve našej školy pokračovať  v akcii  pod názvom „Smelo na cesty“, ktorá bola určená žiakom  stredných škôl z Čiech a zo Slovenska. Workshop bol realizovaný pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja  Juraja Blanára. Niekoľkomesačná príprava a práca hlavných organizátoriek akcie  Ing. Vítovej, PhD., Mgr. Sikorovej a Ing. Čelkovej vyvrcholila dňa 18. 10. 2016 vo vzdelávacom stredisku KIA Motors Slovakia, ktoré sa nachádza v Gbeľanoch.

Všetko sa začalo privítaním pozvaných hostí a prihlásených účastníkov z 11 stredných škôl (Integrovaná střední škola, Valašské Mezíříčí, Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Střední škola André Citroëna, Boskovice, Stredná priemyselná škola dopravná, Bratislava, Stredná priemyselná škola dopravná, Košice,  Stredná priemyselná škola dopravná, Zvolen,  Dopravná akadémia, Trenčín, Spojená škola,  Martin,  Gymnázium Veľká okružná, Žilina, Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina, Dopravná akadémia, Žilina. Moderátormi celej akcie boli Adrián Kováč (IV.BP) a Pavol Pivko ( IV. BP). Za technickú stránku zodpovedal Jakub Romšák ( IV.BP) a študentský organizačný tím : Matej Matonok (II.AP), Ján Radovan Hanko (II.AM), Daniela Holešová, Marta Kocúrová, Adriána Buchtová (III.AP).  Po organizačných pokynoch nasledovalo slávnostné otvorenie akcie „Smelo na cesty“ príhovormi p. Ing. Alexandry Budinskej, zástupcu KIA Motors Slovakia, p. Ing. Jozefa Štrbu – podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja, plk. Mgr. Ivana Špánika – riaditeľa KR PZ v Žiline a Ing. Rudolfa Michalca – riaditeľa Dopravnej akadémie v Žiline.
Súčasťou úvodnej časti boli dve prednášky –  mjr. Ing. Marianny Marenčákovej a kpt.. Ing. Soni Vinkovej, preventistiek KR PZ v Žiline a Evy Klačanovej, Public Relations Department Kia Motors Slovakia s. r. o..  Krátka prestávka a občerstvenie uvoľnili napätie súťažiacich a vytvorili vhodné prostredie k dobrým nápadom pri riešení výzvy. Takže nastal čas, kedy moderátori trojčlenným tímom, ktoré boli zostavené náhodným výberom, predniesli tému: „Ako zvýšiť bezpečnosť na cestách.“ Realizáciu prípadovej štúdie odborne sledovali konzultanti: Ing. Peter Mercell, dopravný znalec a Mgr. Zuzana Mišíková, inštruktorka autoškoly.

Odborná komisia v zložení:

  1. prof. Ing. Zdeňek Dvořák, PhD., dekan fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity
  2. mjr. Ing. Marianna Marenčáková, preventistka Krajského riaditeľstva Policajného zboru Žilina
  3. kpt.. Ing. Soňa Vinkova, preventistka Krajského riaditeľstva Policajného zboru Žilina
  4. Ing. Peter Rolko, vedúci odboru dopravy a mobility MÚ Žilina
  5. Mgr. Alena Čerňanská, zamestnankyňa odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja
  6. Ing. Emerencia Remetová, učiteľka odborných dopraných predmetov z Dopravnej akadémie, Žilina
  7. Ing. Branislav Hadár, Kia Motors Slovakia

rozhodla nasledovne:

  1. miesto:

Tím č. 4

Karel Trusina, ISŠ Valašské Meziřičí

Dávid Šmerda, ISŠ Brno

Patrik Šún, Dopravná akadémia, Žilina

  1. miesto:

Tím č. 9

Frederik Ďurčo, SPŠ dopravná, Zvolen

Denis Heleš, SPŠ dopravná, Bratislava

Filip Kašai, SPŠ dopravná, Košice

  1.  miesto:

Tím č. 7

Tomáš Greguš, SPŠ dopravná,  Zvolen

Lukáš Rompotl, ISŠ,  Boskovice

Ladislava Baginová, Dopravná akadémia, Trenčín

Víťazom srdečne blahoželáme!

Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli  k tomu, že sa táto vydarená akcia mohla uskutočniť:   spoločnosti KIA Motors Slovakia v Žiline, Žilinskému samosprávnemu kraju, Krajskému policajnému zboru v Žiline, Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina a Ing. Jánovi Olszárovi.

dsc_0753 dsc_0763 dsc_0778 dsc_0782 dsc_0787