Odborná exkurzia – Žilinská univerzita

image1Dňa 10. októbra 2016 sa žiaci IV.CP študijného odboru 3765 M technika a prevádzka dopravy  zúčastnili odbornej exkurzie na Katedre materiálového inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity. 

Po úvodných pokynoch boli žiaci rozdelení do troch skupín, jedna skupina žiakov sa premiestnila do laboratória, určeného na prípravu vzoriek – výbrusov, druhá skupina sa presunula do odbornej učebne na pozorovanie kovových vzoriek pod svetelným mikroskopom a tretia do priestorov elektrónovej mikroskopie.

V laboratóriu pre prípravu vzoriek – výbrusov sa žiaci oboznámili s postupom prípravy i výroby výbrusov. Výrobu si mohli žiaci samostatne vyskúšať a zároveň takto pripravené výbrusy pozorovať pod svetelným mikroskopom. Žiaci si v laboratóriu vyskúšali brúsenie, leštenie i naleptávanie vzoriek.

Žiaci, ktorí sa presunuli do odbornej učebne, boli najskôr oboznámení so štruktúrami kovových materiálov v diagrame železo – cementit. Následne im boli zobrazené jednotlivé štruktúry ocelí a liatin podľa percentuálneho zloženia uhlíka. Vzorky boli pripravené v leptanom i neleptanom stave, a tak mohli žiaci pozorovať zmenu mikroštruktúry materiálu. Po získaní základných informácií žiaci dostali pripravené vzorky a  každý  z nich  mohol samostatne pozorovať jednotlivé štruktúry ocelí a liatin. Oboznámili sa i s obsluhou a nastavením svetelných mikroskopov.

V učebni elektrónovej mikroskopie si žiaci mohli pozrieť mikroštruktúru roztrhnutej skrutky z podvozku lietadla. Oboznámili sa s činnosťou elektrónového mikroskopu i vkladaním súčiastok do vákua.

Cieľom našej odbornej exkurzie bolo prehĺbiť a rozšíriť si teoretické vedomosti a zároveň si ich prakticky vyskúšať v laboratóriu.

image2 image3 image4 image5 image6 zu-3 zu-1 zu-2