CELONÁRODNÁ KAMPAŇ „DO ŠKOLY NA BICYKLI“

sdc3V termíne od 19. – 30. septembra 2016 sa koná druhý ročník celonárodnej kampane, ktorý organizovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pod záštitou národného cyklokokoordinátora „ Do školy na bicykli“, do ktorej sa opäť zapojila aj naša škola.

Úlohou tohto podujatia je zistiť záujem žiakov o využívanie bicykla ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní za vzdelaním.

Hlavným cieľom kampane je predovšetkým podporiť u detí a mládeže využívanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku, ale v neposlednom rade aj zvýšiť rozsah a kvalitu dopravnej výchovy žiakov, ako aj podporu rozvoja výstavby a prevádzkovania detských dopravných ihrísk. Kampaň podporil aj slovenský reprezentant Peter Sagan.

Naša škola sa do uvedenej kampane zapojila dňa 23.9.2016 v počte 168 žiakov. Pre spestrenie sme na tento deň pripravili aktivity, ktoré pozostávali z teoretickej a praktickej časti.

V teoretickej časti si žiaci overili vedomosti z pravidiel cestnej premávky a v praktickej časti sme pre nich pripravili možnosť vyskúšať si slalom pomedzi kužele na rýchlosť a v ďalšej disciplíne si zmerali svoje sily v časovke okolo Vodného diela Žilina.

Traja najlepší žiaci boli odmenení žolíkmi, ktoré môžu využiť ako bonus na ktorejkoľvek vyučovacej hodine.

Vyhodnotenie súťaží:

Teoretická časť (test):

  1. miesto – Samuel Masár (III.CU)
  2. miesto – Mário Dúcky(III.AU)
  3. miesto – Martin Kreana (III.CU)

Slalom:

  1. miesto – Aleš Čičút (II.AM) s časom 11,6 s
  2. miesto – Justín Tavač (IV.CP) s časom 11,8 s
  3. miesto – Miroslav Kormaník (II.BM) s časom 11,85 s

Časovka:

  1. miesto – Martin Jakubis (IV.CP) s časom 5,38 min.
  2. miesto – František Svetlovský (I:AN) s časom 5,58 min.
  3. miesto – Aleš Čičút (II.AM) s časom 6,00 min.

Víťazom s najväčším počtom žiakov, ktorí sa zapojili do kampane, sa stala trieda II.AM. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

sdc sdc2 sdc18172 sdc18175 sdc18179 sdc18180 sdc18183 sdc18188