Automobilová JUNIOR akadémia

V týždni od 25.07.2016 do 29.07.2016 sa prihlásení žiaci základných škôl zúčastňujú automobilovej JUNIOR akadémie. Počas každého dňa majú naplánované rôzne aktivity a činnosti, ktorých sa zúčastňujú pod vedením svojich animátorov v priestoroch Žilinskej Univerzity a v spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Deň 27.07.2016 strávili žiaci na Dopravnej akadémii v Žiline, v ktorej sa zoznámili s priestormi školských dielní, ktoré patria Dopravnej akadémii. Pracovali v dvanástich tímoch a počas celého dňa prešli niekoľkými pracoviskami. Mali možnosť overiť si svoje znalosti z problematiky dopravy – alternatívne pohony, bezpečnosti, zdravotnej prípravy, zo strojárenskej oblasti, z lakovníctva a elektrotechniky. Všetkými oblasťami prešli hravou formou, vďaka ktorej mali možnosť rozšíriť si svoje vedomosti a otestovať svoje zručnosti.

Dúfame, že nadobudnuté vedomosti a získané zručnosti počas jednotlivých aktivít pod názvom „Zručnosti pre úspech“ využijú vo svojom rozhodovaní pre ďalšie vzdelávanie.