Výstava výrobkov stredných odborných škôl

DSC_0440V týždni od 30.mája do 3. júna 2016 sa koná už 4. ročník výstavy  výrobkov stredných odborných  škôl.

Sedemnásť  vystavujúcich škôl (aj v systéme duálneho vzdelávania) ponúka ukážky výrobkov svojich žiakov vo  foyer budovy Úradu ŽSK, ktorá sa koná pod záštitou riaditeľa Úradu PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD. Návštevníci majú možnosť vidieť  výrobky ručného spracovania kovov, kováčske  a rezbárske výrobky, výrobky strojového spracovania plastov, aranžmány žiakov, remeselnícke spracovanie kovov, úžitkové predmety, grafickú tvorbu, aranžmány, drevené predmety dennej spotreby, dekoratívne predmety z dreva, elektrovýrobky, slávnostné tabule, výrobky z pečiva, propagačné materiály a kadernícke výrobky.

Aj žiaci našej školy sa so svojím zaujímavým  stánkom  prezentujú na danej akcii .