Slávnostné vyhodnotenie záverečných skúšok

DSC_0002Od septembra 2013 uplynuli tri školské roky. Tri roky, čo po prvýkrát zasadli do školských lavíc dopravnej akadémie žiaci tretích ročníkov učebných odborov. Dnes sme sa zišli v jedálni našej školy, aby sme vyhodnotili ich trojročné úsilie, ktoré prezentovali v  jednotlivých častiach záverečných skúšok. V priebehu troch dní absolvovali písomnú, praktickú a ústnu časť záverečných skúšok.

Možno sa pýtate,  ako to všetko zvládli?

Musíme konštatovať, že 64 žiakov, ktorí pristúpili k záverečnej skúške, úspešne absolvovalo a mnoho z nich  excelentne preukázalo svoje nadobudnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti. Veď,  posúďte sami ! Záverečných skúšok sa zúčastnilo 64 žiakov, z ktorých  11 prospelo s vyznamenaním, 12 prospelo veľmi dobre a 41 prospelo.

DSC_0024 DSC_0021 DSC_0018

Stručné vyhodnotenie:

Samé jednotkyErik Macek z III.AU triedy, Kamil Lipták z III.AU triedy, Marek Androvič z III.BU triedy.

Dve jednotky a jedna dvojkaLukáš Dobruck  a Matej Pilát z III.BU triedy, Šimon Lovíšek a Lukáš Gaňa z III. CU triedy, Tomáš Repkovský, Marek Papánek, Jaroslav Cabaj a  Erik Labuda z III.AU triedy.

Dve dvojky a jedna jednotkaAndrej Michalčík a  Maroš Strásky z III.CU triedy, Filip Bizík, Mário Horecký, Tomáš Lapoš Tomáš Štefanatný,  Marek Valko a Viliam Zajac z III.BU triedy, Dominik Lesko z III.AU triedy.

Vyhodnotení absolventi si prevzali „Vysvedčenie o záverečnej skúške“ a „Výučný list“ z rúk riaditeľa dopravnej akadémie Ing. Rudolfa Michalca.

DSC_0028 DSC_0031 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0041 DSC_0046 DSC_0051 DSC_0052

Všetkým absolventom želáme zdravie, úspech, radosť v živote. Tým, čo sa rozhodli pokračovať v štúdiu, prajeme veľa úspechov  a tým,  čo nastupujú do zamestnania prajeme radosť z práce, kariérny postup a rozvoj svojich zručností.

Poďakovanie patrí aj ich triednym učiteľom, Ing. Dagmar Valentovej, Ing. Zdenke Dubovickej, Ing. Jozefovi Nociarovi,  za ich obetavý prístup, lásku, porozumenie a zhovievavosť, ktoré prejavovali v priebehu štúdia svojim žiakom.

DSC_0056

Čo dodať na záver?

„Keď končí sa spoločná cesta, keď smiech zomrie v tichu opustenej triedy, keď zostávajú po Vás iba prázdne miesta, na zemi kúsok roztrúsenej kriedy. V pamäti zbierate vzácne chvíle a v ušiach znie Vám ozvena krokov, poslednou stránkou triednej knihy sa zatvorilo pár krásnych Vašich školských rokov.“