Finančná gramotnosť v praxi

Budova centrály Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici v Bratislave sa v dňoch 15. – 16. 06. 2016 stala miestom konania študentskej konferencie v rámci výučbového  programu „Poznaj svoje peniaze.“, ktorú zorganizovali Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Slovenskej sporiteľne a Slovenská  sporiteľňa.

V našej škole sa program Poznaj svoje peniaze vyučuje v e-learningovej forme vo štvrtom ročníku v študijnom odbore prevádzka a ekonomika dopravy. Je zameraný na získanie vedomostí a zručností v oblasti finančnej gramotnosti. Učivo je študentom sprostredkované cez odborné texty, zadania, riešenia rôznych úloh a testov po prihlásení sa heslom na internetovej stránke www.poznaj.sk. Práve ukážkou získaných vedomostí z oblastí financií a ich uplatnenie v praxi je konanie celosvetovej aktivity Global Money Week, ktorá sa uskutočnila v marci tohto roku. Keďže štvrtáci sa už pomaly pripravovali na maturitu, vybrala som pre nich jednoduchú aktivitu – spracovanie prezentácie na vybranú tému s uplatnením prvkov finančnej gramotnosti, vlastných poznatkov a skúseností. Tri najlepšie prezentácie som poslala na posúdenie. Dve práce sa zapáčili, a tak naše študentky, vlastne už absolventky IV.BP triedy Lenka Šimuláková a Katarína Stráska dostali pozvánku zúčastniť sa spomínanej konferencie.

Na úvod sme si vypočuli prednášku na tému Inflácia a jej dôsledky v podaní hlavnej ekonómky Slovenskej sporiteľne. Druhá aktivita už bola zaujímavejšia, hlavne pre študentov. Riešili v nej tri reálne situácie začínajúcich podnikateľov, ktorí žiadali o úver, ale bránili im  v tom rôzne prekážky. Ich úlohou bolo navrhnúť možnosti riešenia danej situácie tak, aby došlo k dohode medzi podnikateľmi a bankou. Po obede pokračoval samostatne workshop pre pedagógov a študentov. Diskutovalo sa v ňom o možnostiach zlepšenia výučby finančnej gramotnosti.

Po splnení pracovných povinností bolo pre študentov asi najväčším zážitkom sledovanie futbalového zápasu medzi SR a Ruskom so zamestnancami banky v zasadačke. Večer si študenti nenechali ujsť návštevu známej bratislavskej reštaurácie UFO aj s krásnym výhľadom na Bratislavu.

Druhý deň programu sa sústredil na prezentáciu študentov a ich obhajobu zvolených tém. Rodinný rozpočet, finančná sloboda, rady prečo a ako sporiť, či ako pomôcť seniorom odolať podvodným praktikám boli témy, ktoré dali nahliadnuť do nanajvýš aktuálnej problematiky očami študentov. Za svoje úsilie študenti získali  praktické  upomienkové predmety.

Bodku za dvomi zaujímavými dňami dala vyhliadka na časť Bratislavy z terasy 9. poschodia budovy banky aj s turistickým výkladom v podaní zamestnanca banky, ktorý je zároveň turistickým sprievodcom v Bratislave.

Ing. Miroslava Gálffyová