Odborná exkurzia v GS 1 Slovakia.

20160527_085405Dňa 27. 05.2016 sa žiaci II.AP triedy spolu s Mgr. Annou Medviďovou zúčastnili v rámci predmetu dopravné tovaroznalectvo odbornej exkurzie v GS 1 Slovakia v Žiline.

Laboratórium automatickej identifikácie tovaru a služieb  ( RFID Lab ) poskytuje ucelený pohľad na využívanie štandardov GS 1 v celom logistickom reťazci, od výroby až po predaj. Priestor laboratória je rozdelený na 5 sektorov: návrh a verifikácia čiarových kódov, výroba, balenie, preprava a predajňa.

Laboratórium  GS 1 Slovensko bolo otvorené v roku 2009 za účelom ukážky využitia rádiofrekvenčnej identifikácie a štandardu EPC v rôznych častiach distribučného reťazca.Za pomoci modelu automatickej výrobnej linky  ukazuje výhody , ktoré poskytujú technológie rádiofrekvenčnej identifikácie, t. j. automatické snímanie bez priamej viditeľnosti, snímanie viacerých položiek naraz. Videli sme model výrobnej linky na hromadné čítanie 2D čiarových kódov. Dozvedeli sme sa aj o využití EDI t. j. elektronickej objednávky a faktúre, o fotografickom štúdiu určenom na zhotovovanie snímok výrobkov pre projekt Naše potraviny.

Žiaci získali nové poznatky, ktoré určite využijú vo svojom ďalšom štúdiu.

20160527_091325 20160527_093640 (1) 20160527_093643 (1)