Maják pre dopravu

MT1-web Tento rok  bol vyhlásený už 3. ročník súťaže o „Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR“, ktorý sa uskutočnil v dňoch 26. – 28. 04. 2016 v rámci výstavy Mladý tvorca 2016 v Nitre – areál Výstavisko Agrokomlex.  Súťaž bola vyhlásená pre žiakov  študijných/učebných odborov s kódom 37.

Vyhlásená téma – „Ekologická inovácia vo verejnej doprave“ naozaj nebola jednoduchá.  Pre  Jozefa Piatku a Jakuba Mikoláša (žiaci IV.AP triedy, študijný odbor  3760 M prevádzka a ekonomika dopravy), ktorí patria k najlepším a najaktívnejším žiakom našej školy, to bola veľká výzva.  Ich húževnatosť a odborné vedomosti pretavili  do spracovania projektu, ktorý spočíval vo vytvorení  propagačného materiálu a prezentácie na konkrétnu tému – „Kombinovaním k ekologickej doprave“.

Takže to boli práve oni, ktorí našu školu reprezentovali na tomto podujatí. Pred hodnotiacou komisiou predstavili možnosti využitia dopravno-manipulačnej technológie RO-LA v rámci kombinovanej dopravy v SR s prepojením na zvýhodnenie cestných dopravcov, ktorí realizujú prepravy s využitím kombinovanej dopravy.

I napriek tomu, že sa v konečnom hodnotení z 13 projektov prihlásených do súťaže neumiestnili na ocenených prvých troch miestach, patrí im poďakovanie.

Okrem predchádzajúcej aktivity v prezentačnom stánku našej školy na výstavisku  žiak Vladimír Šramek  (II.AM – študijný odbor mechanik- elektrotechnik) predvádzal  model osobného automobilu s vodíkovým pohonom, s ktorým sa zúčastnili  5 žiaci tohto študijného odboru pod vedením Ing. Remiša na medzinárodnej súťaži v Prahe v apríli tohto roku, pričom získali 1. miesto za dizajn.

A čo povedať na záver?  Samozrejme to, že poďakovanie patrí  všetkým, ktorí prispeli k realizácii tohto projektu.  Veríme, že žiaci, ktorí sa zúčastnili tohtoročnej súťaže, budú inšpiráciou pre ostatných a že  nasledujúcich ročníkov súťaže Maják pre dopravu sa opäť  zúčastníme.

Ing. Rezníčková, Ing. Slezák

WP_20160426_10_36_13_Pro WP_20160426_11_47_01_Pro WP_20160428_09_51_07_ProWP_20160426_10_38_45_Pro