PREUKAZ ŽIAKA ISIC/EURO<26

isicVážení rodičia,

v súvislosti s prijatím Vášho dieťaťa na našu školu, nám dovoľte osloviť Vás z dôvodu prípravy a vyhotovenia školského preukazu žiaka pre školský rok 2016/2017.

Naša škola je zapojená do projektu BEZPEČNÁ ŠKOLA v spolupráci so Združením CKM SYTS a spoločnosťou TransDatas.r.o.. Spolu s ďalšími viac ako 390 strednými školami na Slovensku vydávame našim žiakom čipové Preukazy žiaka ISIC/EURO<26. Preukaz je predovšetkým identifikačným dokladom o tom, že Vaše dieťa je študentom našej školy a ho môže využívať v:

 • internom prostredí školy
  • dochádzkový a stravovací systém, kopírovanie (systémy a využitie preukazov na škole sa postupne dopĺňa a rozširuje), a súčasne
 • externom prostredí školy
  • ako čipovú kartu na MHD, SAD a v Železničnej spoločnosti Slovensko na žiacke cestovné počas školského roka a prázdnin a nemusí si už vybavovať žiadnu inú dopravnú čipovú kartu, viac informácií na preukazziaka.sk
  • ako študentský preukaz v RegioJet na základe ktorého môže využívať žiacku zľavu
  • na 110.000 zliav v rámci Slovenska a v zahraničí určených pre držiteľov medzinárodných preukazov ISIC a EURO<26 (databázu zliav nájdete na studentskypreukaz.sk)

Aby Vaše dieťa mohlo preukaz dostať hneď na začiatku školského roka (a využiť tak zľavu na cestovnom už v priebehu septembra), je potrebné, aby ste na zápis priniesli:

 • vyplnené a podpísané tlačivo Žiadosti o vystavenie preukazu (je potrebné podpísať obe strany)
 • 20,- EUR; Táto suma zahŕňa poplatok za licenciu ISIC/EURO<26 a poplatok za výrobu čipového preukazu a za jeho použitie u dopravcov na školský rok 2016/2017
 • 1 fotografiu žiaka (rozmer 28×34 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz (môže byť aj v prvý deň školského roka).