Krajská hvezdáreň a planetárium v Žiari nad Hronom

DSC_1462Dňa 17. marca 2016 sa triedy I.AP a II.AP spolu s Mgr. Annou Medviďovou a Ing. Ľudmilou Hrbáňovou zúčastnili exkurzie v Krajskej hvezdárni a planetáriu v Žiari nad Hronom.

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia, ktorej cieľom je šírenie osvety v oblasti astronómie a príbuzných vied. Inštitúcia má vo svojej ponuke programy pre školy, záujmové krúžky. My sme mali možnosť vidieť ukážky astronomických úkazov na umelej oblohe planetária, zúčastnili sme sa odbornej prednášky s filmom s astronomickou tematikou a na záver exkurzie sme mali možnosť pozorovať Slnko a jeho úkazy na dennej oblohe pomocou astronomickej optiky.

Cestou domov sme navštívili mesto Kremnica, kde sme sa zoznámili s jeho nádherným historickým námestím.

DSC_1426 DSC_1418 DSC_1444Kremnica3[1]