Hviezdoslavov Kubín

Nový obrázokNa počesť P. O. Hviezdoslava sa každoročne, na všetkých stupňoch základných a stredných škôl, koná recitačná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Víťazi školských kôl postupujú do okresných, krajských a celoslovenských kôl.

24.02. 2016 sa zúčastnili školského kola spomínanej súťaže aj naši žiaci.

Prejav a celkový umelecký prednes každého súťažiaceho hodnotili Mgr. Z. Majchráková, Mgr. M. Ujháziová, Mgr. J. Zaťko v kategóriách:

kategória – poézia

  1. miesto: Vanesa Marčišová, I. BP
  2. miesto: Mária Pirošová, III. BP
  3. miesto: Vladimír Hanuš, I. BM

 

kategória – próza

  1. miesto: Simona Kovalčíková, II. CP
  2. miesto: Monika Mravcová, II. AP
  3. miesto: Helena Bušková, I. BP

Tento rok bola udelená aj cena publika, ktorú žiaci udelili Vanese Marčišovej z I.BP triedy.

Všetkým zúčastneným a víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme.

_DSC0114