Global Money Week 2016

GMWKaždoročne sa v druhý marcový týždeň uskutočňuje medzinárodná aktivita Global Money Week. V tomto roku sa po druhýkrát do projektu zapojila aj naša škola. V piatok 18. marca 2016 sa v zasadačke dopravnej akadémie stretlo 18 študentov prvých ročníkov I.AP ( Ivan Petríček, Barbara Baloghová, Michaela Kampasová, Kristián Mešina, Tomáš Michalík, Alexa Smolková) I.BP (Vanesa Marčišová, Helena Bušková, Michaela Budzeľová, Laura Škorvánková, Ivana Valčuhová, Erik Kormaník), I.CU(Matej Franek, Jaroslav Chodelka, Dominik Turčák, Jozef Mikulajčík, Dominik Grečmal, Martin Matušák), ktorí vytvorili súťažiace tímy. Odborné vedenie realizovali Ing. Jana Kostolná a Ing. Martina Čelková, učiteľky ekonomických predmetov.

Študenti si vyskúšali testy o euromene, hrali pexeso o eurominciach, priraďovali jednotlivé euromince na mape Európskej únie. Z odbornej prednášky o rodinnom rozpočte sa dozvedeli, ako by mala hospodáriť rodina, ktorá sa nechce zbytočne zadlžovať.

V ďalšej časti  súťaže si zástupcovia tímov vylosovali jednu z uvedených tém:

  1. Odporúčam sporiť, pretože…
  2. Triedne financie, skúsenosti s nimi
  3. Rodinné financie
  4. Kedy je požičiavať potrebné…

Ich úlohou bolo spracovať powerpointovú prezentáciu v rozsahu 10 slidov a odprezentovať.

Najlepšie sa umiestnili tieto súťažiace tímy:

1.miesto:                    Tomáš Michalík, I.AP; Ivana Valčuhová, I.BP; Dominik Grečmal,I.CU

2.miesto:                    Barbara Baloghová, I.AP; Helena Bušková, I.BP; Jaroslav Chodelka, I.CU

3.miesto:                    Kristián Mešina, I.AP; Laura Škorvánková, I.BP; Jozef Mikulajčík, I.CU

Do celoslovenského kola postupujú:

Tomáš Michalík, I.AP; Ivana Valčuhová, I.BP; Dominik Grečmal, I.CU a

Barbara Baloghová, I.AP; Helena Bušková, I.BP; Jaroslav Chodelka, I.CU s témou Kedy je požičiavať potrebné..

Výhercom blahoželáme a  tešíme sa na budúci ročník!

12064407_10205703695208484_1119001716_n 12421792_10205703695328487_476035713_n 10306984_10205703694928477_1758742609_n 12421790_10205703694768473_1004357887_n (1) 12596387_10205703695128482_328417048_n