Deň učiteľov

DSC_0029V marci s prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky Jána Amosa Komenského .

„… aby sme s hľadaním pravdy, dobra a krásy s trpezlivou láskou, pracovito a nenásilne kráčali k životnej múdrosti, radosti a šťastiu, lebo len tak sa môže škola stať chrámom vzdelanosti a výchovy .“

Poslanie pedagóga v sebe zahŕňa povinnosť a potrebu odovzdávať mladej generácii poznanie a životné skúsenosti, vychovať z detí skutočné osobnosti, učiť ich slušnosti a čestnosti. Vyžaduje si to veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie, trpezlivosť, obetavosť, úprimný vzťah k práci i osobný príklad. Je dôležité vážiť si takých ľudí, ktorí svojou usilovnosťou, ale predovšetkým láskou dávajú tak veľa mladým ako práve učitelia.

 

Medzi našimi zamestnancami máme každoročne takých, ktorí si zaslúžia za svoju celoživotnú prácu v školstve uznanie nás všetkých. Plaketu Jána Amosa Komenského si z rúk riaditeľa školy prevzali: Ing., Mgr. Soňa Paceková, Mgr. Janka Dutková, Ing. Martina Čelková, Ing. Jaromír Slezák, p. Vladimír Holienka. Ďakujeme im za prácu, ktorú vynakladajú pri výchove mladej generácie.

 DSC_0032 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0052 DSC_0054 DSC_0062

Všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy ďakujeme za ich obetavú prácu, za neustálu snahu a ochotu podieľať sa na celom chode školy a tak prispievať k výchovno-vzdelávacej stránke mladej generácie.

Želáme všetkým veľa pozitívnej energie, pedagogického optimizmu a nadhľadu, trpezlivosti do ďalšej práce, pracovných a osobných úspechov.

DSC_0069 DSC_0076 DSC_0096

Vedenie školy