Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

01Školské kolo 38. ročníka SOČ ponúklo jeho účastníkom aj porotcom veľmi zaujímavú zmes 7 súťažných prác z piatich súťažných odborov. Prezentované praktické riešenia nás uviedli do problematiky ľudových remesiel, histórie jednej zabudnutej osady, kreatívneho využitia voľného času, výroby medu, putovania po regióne Kysuce a vysielania signálov z generátorov.

Po odbornom teoretickom i praktickom posúdení prezentovaných prác stanovila hodnotiaca komisia nasledovné poradie:

Odbor: 01- Problematika voľného času

  1. miesto – Bronislava Ponechalová, III.BP: Náramok, využitie techniky viazania v móde, postup do okresného kola
  2. miesto – Adam Čavajda, Michal Rudický, III.AU – Hydrografika

 Odbor 03 – Chémia, potravinárstvo

  1. miesto – Adrián Kováč, III.BP: Med a jeho produkty, postup do okresného kola

Odbor: 13 – História, filozofia, právne vedy

  1. miesto – Mária Pirošová, III.BP:   Zabudnuté miesto, Pláne

 Odbor 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

  1. miesto – Tatiana Pagáčová, Jakub Romšák, III.BP: Región Kysuce súbor pracovných listov – postup do okresného kola
  2. miesto – Adam Miškovčík, Rastislav Ofúkaný, IV.AM: Generátory signálov

 Odbor 16- Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba

  1. miesto – Petra Hrošová, III.BP : Živena – uchovávateľka tradícií a ľudových remesiel

      Účastníci boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Všetkým srdečne blahoželáme a tým, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže prajeme veľa šťastia pri obhajobe svojich prác.

Ing. Miroslava Gálffyová

OLYMPUS DIGITAL CAMERA