Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – celoštátna literárna súťaž s medzinárodnou účasťou

Diana Puterová z III.BP sa zapojila do literárnej súťaže s prácou …Len moje srdce vie, že oklame ho svet, že navždy k tebe len, vrátim sa späť… Vo svojej prozaickej práci sa pokúsila o umelecké vyjadrenie svojich myšlienok, zamyslela sa nad používaním slovenčiny, ľudovými zvykmi a tradíciami Slovenska, históriou a významnými dejateľmi.

24. ročník súťaže vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, ŠPÚ, SPN, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Spolok slovenských spisovateľov, Matica slovenská…

Vyhodnotenie súťaže bude v júni 2016.

Veríme, že do podobných literárnych súťaží sa zapoja aj ďalší žiaci.