Krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v SIP

dubDňa 11.2. 2016 sa zúčastnili naši žiaci krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií, písaní a úprave textu na počítači v Spojenej strednej škole v Tvrdošíne. Súťažili sme v kategórii Wordprocessing.

Wordprocessing, alebo profesionálne spracovanie textu je činnosť, pri ktorej sa použitím počítača vytvorí, edituje a tlačí dokument. V rozsahu jednej hodiny sa upravuje text a vytvára sa hromadná korešpondencia v programe Microsoft Word.

 

Našu školu vzorne reprezentovali títo žiaci:

Natália Miháliková II. CP

Denisa Drahňáková II. CP

Dominika Jonasiková II. CP

Patrik Minárik II. AP

Výsledková listina

doaza.edu.sk doaza2