Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

IMG_1639Dňa 11. 02. 2016 sa v našej škole uskutočnilo krajské kolo Olympiády v  nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnili víťazi obvodných kôl z regiónov Turiec, Kysuce, Žilina, Liptov a Orava. Zúčastnilo sa jej 46 žiakov a 22 členov komisií z celého Žilinského kraja. Riaditeľ dopravnej akadémie, Ing. Rudolf Michalec, srdečne privítal prítomných a poprial príjemný, ničím nerušený pracovný deň. Ing. Anna Trauerová z odboru školstva Okresného úradu v Žiline oficiálne zahájila 26. ročník krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Poďakovala odbornej prípravno-organizačnej komisii PaedDr. Ľ. Luciakovej, Mgr. Anne Medviďovej a p. N. Kurhajcovej za prípravu a priebeh KK ONJ.

Jednotliví súťažiaci boli rozdelení do 7 kategórií 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C a 2.D. V každej kategórii bola trojčlenná skúšobná komisia, ktorá po skončení súťaže vyhodnotila prácu súťažiacich a troch najlepších ocenila diplomami a vecnými cenami. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do celoslovenského kola, v ktorom im držíme palce.

Tešíme sa na 27. ročník a máme radosť, že u mladých ľudí pretrváva záujem o štúdium nemeckého jazyka.

IMG_1636 IMG_1639 IMG_1640 IMG_1644IMG_1626