Deň otvorených dverí

IMG_1603Dňa 9. februára 2016 sa konal v Dopravnej akadémii v Žiline Deň otvorených dverí.

Navštívilo nás 165 žiakov v sprievode výchovných poradcov a rodičov. Žiaci boli informovaní o učebných a študijných odboroch na školský rok 2016/2017. Po privítaní a príhovore riaditeľa školy Ing. Rudolfa Michalca nasledoval kultúrny program, ktorý upútal všetkých návštevníkov. Vystúpila Veronika Pokryvková zo IV.DP so svojimi kamarátkami mažoretkami. Ďalej svoj talent predviedol Tomáš Kasman z II.AM triedy hrou na varhany. Martin Biely a Marek Jalovičiar z III.AM odprezentovali učebné pomôcky školy, ktoré boli vyrobené v školských dielňach. Po programe si žiaci zobrali propagačné materiály a prezreli si moderné priestory našej školy, vybavené modernejšou IKT technikou, kde mohli naživo vidieť, ako priebieha vyučovanie. Vyučujúci odpovedali na otázky žiakov ohľadom študijných odborov. Po prehliadke školy sa žiaci presunuli na autocvičisko, kde si pozreli, ako prebieha reálny výcvik autoškoly. Záujemcovia o štúdium sa ďalej presunuli do Školských dielní na Košickej 2, Žilina, kde videli praktickú časť výučby v moderných dielňach. V miestnostiach praktickej výučby sprevádzali žiakov naši majstri.

IMG_1552 IMG_1558_ IMG_1561 IMG_1571 IMG_1580 IMG_1612 IMG_1617