Aktuálne informácie z colnej problematiky

zlz_logoDňa 17.02.2016 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline uskutočnilo školenie s názvom Colný kódex Únie, ktorého organizátorom bol Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky. Jeho zámerom bolo informovať hospodárske subjekty, zasielateľské a dopravné firmy o zmenách v colnej legislatíve, ktoré budú v platnosti od 1. mája 2016.

Vzhľadom k tomu, že colná problematika je súčasťou vzdelávania vo vybraných študijných odboroch aj na našej škole, školenia sa zúčastnili žiaci IV.AP, IV.BP – prevádzka a ekonomika dopravy a II.AN – dopravná prevádzka pod pedagogickým vedením Ing. Remetovej, Mgr. Medviďovej a Ing. Rezníčkovej.

Lektor školenia mjr. Ing. Jozef Belan z Finančnej správy SR sa vo svojej prednáške podrobne venoval Nariadeniu Európskeho parlamentu 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, vykonávacím a delegovaným nariadeniam. V súvislosti s touto legislatívou upozornil na najvýznamnejšie zmeny, ktoré sa týkajú predovšetkým nových pojmov, požiadaviek na zmeny v IT systémoch, určovania colnej hodnoty tovarov, záruky za colný dlh, podávania colných vyhlásení, osobitných colných režimov.

Po skončení prednášky sme mali priestor pre neformálnu diskusiu so zástupcami jednotlivých zasielateľských a dopravných firiem.

20160217_084514[1] 20160217_084527[1] 20160217_084537[1]