Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V školskom roku 2015/2016 je Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 v Žiline poverená Okresným úradom – odborom školstva v Žiline organizovaním a riadením krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Krajské kolo sa koná vo štvrtok 11. februára 2016.
Kontaktnou osobou je Mgr. Anna Medviďová, členka odbornej prípravno-organizačnej komisie.

Prihlášky prosíme zasielať „prescanované“ do elektronickej podoby:

Elektronickú verziu prosíme zaslať na mailovú adresu:

medvidova@doaza.edu.sk

Termín doručenia prihlášok je do 20.januára 2016.
Keďže celá organizácia kola je veľmi náročná, prosíme o dodržanie termínu!

V prípade ďalších otázok sa môžete nakontaktovať na predsedkyňu krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku PaedDr. Ľubica Luciaková, Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina

Bližšie informácie po kliknutí sem.