Žiaci našej školy sa zapojili do verejnej zbierky Hodina deťom

hodina detomV piatok 4. decembra 2015 sme sa znova zapojili do dobročinnej akcie Hodina deťom, ktorá je organizovaná Nadáciou deti Slovenska. Z triedy III.AP (V. Šichman, M. Dadlík, V. Šinalová, B. Krajčiová, A. Kubaščíková, M. Kováčová, T. Hruška, M. Strásky, L. Švec, R. Gašpierik, M. Žeriava, P. Štrba, S. Macek, P. Valerián, A. Piňák, I. Jakubská, N. Kostelná) a z triedy III.BP ( M. Balvan, J. Piala, J. Romšák, T. Pagáčová, J. Niníková, I. Strýčková, A. Bartoš, M. Benko) spolu vyzbierali sumu € 468,65 . Najviac vyzbierali tieto skupiny:

  1. miesto: M. Žeriava, P. Štrba, I. Jakubská, N. Kostolná, III.AP                     102,00 €
  2. miesto: J. Romšák, T. Pagáčová, III.BP                                              56,13 €
  3. miesto: V. Šichman, M. Dadlík, S. Macek, P. Valerián, III.AP                54,56 €.

Všetkým účastníkom ďakujeme za aktívny prístup, cennú skúsenosť a podporu dobrej akcie pre deti, ktoré nemali šťastie vyrastať vo svojej biologickej rodine.

Tešíme sa aj na ďalšiu zbierku