Slovenský Betlehem – Rajecká Lesná

betl2. a 3. decembra 2015 žiaci prvých ročníkov – I.AM, I.CU,  I.AP I.BP  navštívili Rajeckú Lesnú, ktorá ukrýva jedinečnú raritu, najväčší drevený pohyblivý betlehem v Európe.

Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej vytvoril majster Jozef  Pekara, ktorý začal na tomto diele pracovať v roku 1980. Slávnostné verejné otvorenie tohto pozoruhodného diela sa
uskutočnilo 26. novembra 1995, kedy bola verejnosti sprístupnená prvá časť – oblasť Stredoslovenského kraja. Oblasť Západoslovenského kraja bola inštalovaná v novembri 1996 a o rok neskôr doplnením Východoslovenského kraja sa dielo skompletizovalo.

Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie v meste Betlehem a jeho život, ale aj dejiny slovenského národa. Scéna Božieho narodenia sa nachádza uprostred diela a je začlenená do obce Rajecká Lesná. Okolo nej sú zastúpené všetky slovenské regióny svojimi najznámejšími miestami a pamiatkami. Hrady Devín, Bratislava, Trenčín, Orava, katedrály v Nitre, Trnave, Spišskej Kapitule, Košiciach a ďalšie. V pozadí sa týči Kriváň, jeden z tatranských štítov, ktorý je symbolom slovenskej krajiny.
Celé dielo je 8,5 m dlhé, 2,5 m široké a 3 m vysoké. Spolu je tu rozmiestnených cca 300 postáv, z ktorých sa polovica pohybuje.

PaedDr.Jana Daubnerová

mikkIMG_5478