Slovensko a jeho história – školská online súťaž z histórie

20151218_100859Kedy bolo osídlené územie dnešného Slovenska? V ktorom hrade sa nachádza bronzové súsošie Madony s dieťaťom ? Na tieto a podobné otázky odpovedali online 16.12.2015 vo vedomostnej súťaži  žiaci druhých ročníkov. Testové úlohy boli zamerané na najdôležitejšie medzníky slovenských dejín, významné osobnosti minulosti i súčasnosti. Zároveň si žiaci vyskúšali zaujímavú formu overovania si svojich vedomostí. Cieľom tejto školskej súťaže bolo podporiť záujem žiakov o slovenskú históriu a využiť prácu s IKT. Súťažiaci preukázali výborné vedomosti o Slovensku, krajine, ktorá je ich domovom.

Výsledky súťaže:        

  1. miesto : Marta Vesová  II. AP
  2. miesto : Patrik Ladňák   II. AP
  3. miesto : Lukáš Brodňan  II. AM

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a veríme, že sa aj naďalej budú zaujímať o podobné súťaže.

Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Blahoželáme!