Olympiáda ľudských práv

01Dňa 10.12.2015 sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv.

Ľudské práva vypovedajú o dôstojnosti človeka, ich porušovanie je útokom proti dôstojnosti, diskrimináciou, ktorá ľudskú dôstojnosť znehodnocuje a ponižuje.

19 žiakov prvých až tretích ročníkov strávilo príjemné dopoludnie v družnej debate na aktuálne témy. Súťažiaci mali pripravené prezentácie a referáty o ľudských právach, o slobode prejavu, domácom násilí, o práve na život, ale aj o holokauste alebo terorizme.

O tom , že sa mladí ľudia zaujímajú o dianie okolo seba a majú svoj vlastný názor, sa mala možnosť presvedčiť aj hodnotiaca komisia v zložení PaedDr.Daubnerová, Mgr. Černeková a  Mgr.Zaťko.

Vyhodnotenie:

  1. miesto Stanislav MACEK III.AP            
  2. miesto Barbora DUDÁKOVÁ II.AP
  3. miesto Marta VESOVÁ II.AP, Jakub KOVÁČ  II.CP

 Všetkým súťažiacim patrí poďakovanie za vzornú prípravu a prezentáciu svojich prác.

PaedDr.Daubnerová

02 03 04 05