Internetová súťaž „70 rokov novej Európy“

01Alžbeta Guráňová z II.CP triedy sa ako jediná žiačka dopravnej akadémie zapojila do celoslovenskej internetovej súťaže pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, ktorej výsledky zásadným spôsobom ovplyvnili ďalší vývoj v Európe i vo svete.

V internetovej súťaži „70 rokov novej Európy“ odpovedala na otázky z týchto tém:

  1. Charta základných práv EÚ
  2. História 2. svetovej vojny
  3. Dôležité udalosti pri formovaní Európy
  4. Prvé roky po 2. svetovej vojne
  5. Kvíz
  6. Osobnosti v histórii Európy

Súťaž prebiehala v mesiacoch september-december 2015.

Alžbete Guráňovej ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!