Zručnosti pre úspech

elektroDňa 16. 11. 2015 sa v Školských dielňach, Košická 2, Žilina uskutočnil tretí ročník akcie „Zručnosti pre úspech“. Účastníkov privítali Ing. Rudolf Michalec, riaditeľ Dopravnej akadémie v Žiline a Ing. Viliam Rojko, vedúci odboru školstva.

Aktivity sa zúčastnilo 60 súťažiacich z týchto základných škôl (ZŠ Karpatská, ZŠ Turie, ZŠ MŠ Závodie – Žilina, Hájik, ZŠ Divina, ZŠ Višňové, ZŠ E. Lániho, Bytča, ZŠ Martinská, ZŠ Terchová, ZŠ Belá, ZŠ V. Javorku, Hliny V., ZŠ Rajecké Teplice, ZŠ Varín, ZŠ Suľkov, Kysucké Nové Mesto, ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto, ZŠ Rajec, ZŠ Lichardova, Žilina, ZŠ Turzovka, ZŠ Rázusova, Čadca a ZŠ Horelica, Čadca), 30 pedagogických zamestnancov, 25 študentov zo študentských spoločností z tried III.AP a III.BP, spolu 115 účastníkov.

Jednotlivé tímy plnili súťažné úlohy na deviatich stanovištiach:

 1. Bezpečnosť nadovšetko – prednáška a test o bezpečnosti cestnej premávky spolu s ukážkami prvej pomoci.
 2. Simulátor riadenia – simulovaný spôsob jazdy na trenažéri
 3. Skrutkové spoje – na tomto pracovisku sa popasovali s ručnou pílkou, s montážou a demontážou skrutkových spojov
 4. Prevodovka – montáž, demontáž obalu prevodovky
 5. „Michelin“ – demontáž, slalom a montáž pneumatiky
 6. Lakovňa – prostredníctvom airbrush pištolí maľovali osobný automobil
 7. Veselá elektronika – zapojenie „bzučiaka“ s veľkým tónovým rozsahom
 8. Zábavná elektrotechnika – zapojenie „húkačky“
 9. Elektrotechnika v praxi – úprava vodičov, spájkovanie a vytvorenie jednoduchého elektrického obvodu.

Najúspešnejšie základné školy:

 1. ZŠ Horelica, Čadca
 2. ZŠ E. Lániho, Bytča
 3. ZŠ Hájik, Žilina

 

Výhercom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník. Naše spoločné poďakovanie patrí aj všetkým realizátorom a tvorcom samotnej akcie.

prvá pomoc prevodovka elektro

sutaz

Mária Sikorová a Martina Čelková