iBobor

boborCeloslovenskej online informatickej súťaže iBobor sa v tomto školskom roku zúčastnilo 66 843 súťažiacich z 982 škôl. Aj naša škola dokázala, že IKT technológie nie sú pre ňu cudzie. V kategórii juniori (1.a 2. ročníky) súťažilo rekordných 75 účastníkov a v kategórii seniori (3. a 4. ročníky a nadstavbové štúdium) súťažilo 30 účastníkov.

Najlepšie výsledky dosiahli: Dávid Krupík IV. AP – 41,36 bodov, Jaroslav Králik IV. CP – 38,69 bodov, Peter Klein II. BP – 37,37 bodov

Ďakujem všetkým účastníkom za ich snahu a vedomosti.

Príloha – výsledky

Výťaz školského kola súťaže iBoboriBobor 2. a 3. miesto