Zasadnutie výboru Rady rodičovského združenia (RRZ) a triedne schôdze RRZ

aDňa 7. októbra 2015 sa bude konať o 15:00 hod. v konferenčnej miestnosti č.114 – 1. poschodie v hlavnej budove zasadnutie výboru RRZ pri Dopravnej akadémii v Žiline.

V ten istý deň o 16:00 hod. sa budú konať aj triedne schôdze RRZ podľa osobitného rozpisu:

02 03 01