Oslávili sme Európsky deň jazykov

DSCN8835 titulkaDňa 25. 9. 2015 sa na našej škole pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (EDJ) uskutočnil vedomostný kvíz pre študentov anglického jazyka.

Školská súťaž sa uskutočnila pod pedagogickým vedením Mgr. Kataríny Lepišovej, Mgr. Márie Paučinovej a Mgr. Janky Moravčíkovej.

Témou kvízu boli Oslavy a sviatky v anglicky hovoriacich krajinách (Festivals and Celebrations in English-speaking countries). Viac ako 50 študentov všetkých ročníkov riešilo rozličné úlohy na danú tému (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, úlohy s možnosťou výberu odpovede, či úlohy zamerané na prácu s video nahrávkou).

Okrem vedomostnej súťaže mali študenti možnosť zapojiť sa do súťaže o najlepšie projekty na uvedenú tému. Najkrajšie a najoriginálnejšie projekty boli ocenené a budú skrášľovať priestory našej jazykovej učebne.

V rámci EDJ navštívil Dopravnú akadémiu native speaker Alessandro Valmonte, ktorému sa na našej škole veľmi páčilo a teší sa na ďalšiu spoluprácu nielen s učiteľmi anglického jazyka, ale aj s inteligentnými študentami ako ich sám nazval. Naši študenti mali možnosť konverzovať v anglickom jazyku, pýtať sa Alessandra na rôzne zaujímavosti o jeho rodnej krajine – Filipínach. Zaujímala ich nielen otázka jazyka, podnebia, živočíšnej ríše, ale aj téma sviatkov a osláv v tejto krásnej krajine. Návšteva Alessandra v nás všetkých zanechala príjemný zážitok a veríme, že našu školu navštívi opäť.

Najlepšie výsledky vedomostného kvízu:

Meno a priezvisko                          Trieda                  Počet bodov

  1. Robert Verhaar                               II.CP                          70 b
  2. Kristína Špitová                              IV.DP                         69 b
  3. Tatiana Frištíková                          IV.DP                         67 b
  4. Tomáš Čápek                              III.CP                    65 b
    Juraj Kuchár                               III.DP                    65 b
  1. Matej Lopušan                            III.CP                    62 b

 

Súťaž o najlepšie projekty:

Meno a priezvisko                          Trieda

  1. Dávid Ďug                                        III.DP
  2. Paula Pohančeníková                      I.BP
  3. Andrej Paríža                                   II.AN

Všetkým, víťazom aj zúčastneným súťažiacim blahoželáme a veríme, že podobné aktivity zvyšujú ich záujem o štúdium anglického jazyka.

Mgr. Moravčíková, Mgr. Paučinová, Mgr. Lepišová

DSCN8793 DSCN8808 DSCN8812 DSCN8840 DSCN8883 DSCN8884 DSCN8891       DSCN8886 DSCN8888 DSCN8892Európsky deň jazykov 2015DSCN8835 titulkaDSCN8894