Malý krok k zvýšeniu bezpečnosti na cestách

011O tom, že štatistiky  dopravnej nehodovosti na cestách a ich následky sú alarmujúce, určite niet pochýb. Problematika zvyšovania bezpečnosti sa tak dotýka každého z nás.

Práve to bolo podnetom k iniciatíve našej školy zorganizovať akciu pod názvom „Smelo na cesty“, ktorá bola určená pre žiakov  stredných škôl v pôsobnosti  Žilinského samosprávneho kraja. Niekoľkomesačná príprava a práca hlavných organizátoriek akcie – Ing. Vítovej, PhD., Mgr. Sikorovej a Ing. Čelkovej vyvrcholila dňa 16. 10. 2015 vo vzdelávacom stredisku KIA Motors Slovakia, ktoré sa nachádza v Gbeľanoch.

Ako to prebiehalo?

Všetko sa začalo privítaním pozvaných hostí a prihlásených účastníkov z 11 stredných škôl (Stredná zdravotnícka škola v Žiline, Gymnázium Javorová 5 v Rajci, Gymnázium Hlinská v Žiline, Gymnázium Veľká Okružná v Žiline, SOŠ podnikania v Žiline, SOS poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline, Spojená škola Rosinská cesta v Žiline, SPŠ stavebná v Žiline, Súkromná obchodná akadémia v Žilina a samozrejme naša Dopravná akadémia) moderátormi celej akcie – Jozefom Piatkom, Jakubom Mikolášom (žiaci IV. AP). Po krátkych organizačných pokynoch nasledovalo slávnostné otvorenie akcie „Smelo na cesty“ príhovormi p. Miloša Ondruša – zástupcu KIA Motors Slovakia, Ing. Dany Mažgútovej, PhD. – riaditeľky odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, plk. Mgr. Ivana Špánika – riaditeľa KR PZ v Žiline a Ing. Rudolfa Michalca – riaditeľa Dopravnej akadémie v Žiline.

Súčasťou úvodnej časti akcie boli dve polhodinové prednášky – prezentácie od preventistiek Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline a spoločnosti KIA Motors Slovakia. Krátka prestávka a občerstvenie slúžila na uvoľnenie napätia súťažiacich a na nabudenie k dobrým nápadom pri riešení výzvy. Takže nastal čas, kedy moderátori trojčlenným tímom, ktoré boli zostavené náhodným výberom, predniesli tému: „Zvýšenie bezpečnosti na cestách.“

 

Postrehy Patrika Valeriána – reprezentanta  našej školy (III.AP) v súťaži

Podstatou témy bolo navrhnúť opatrenia, resp. prostriedky, ktoré zvýšia bezpečnosť v doprave. Mohol to byť akýkoľvek futuristický nápad, ktorý by bolo možné zrealizovať čo najskôr, keďže nehodovosť je skutočne vysoká a za minulý rok presiahla číslo 13000. Na tímovú prácu sme dostali tri a pol hodiny, internet, notebook a papiere pre naše nápady. Po štarte sa každý tím spoločne pustil do práce. Avšak keďže nikto z tímov nepoznal svojich kolegov, chvíľu trvalo, kým sme sa medzi sebou socializovali a začali medzi sebou normálne komunikovať. Téma bola náročná, išlo jednoducho o to,  ktorý z tímov najviac presadí svoju kreativitu. Ak sa na to pozrieme objektívne, je skutočne ťažké vymyslieť niečo nové, čo tu ešte nebolo. Ako čas plynul, bolo vidieť, že každý začal usilovne pracovať na vytúženom víťazstve. Tímy dávali hlavy dokopy a spoločne pracovali na svojich nových nápadoch,  ktoré mali zaujať porotu. Po spísaní nápadov na papier bolo taktiež úlohou  všetko zakomponovať a spracovať do prezentácie v aplikácií PowerPoint. Niekoľko minút  pred koncom súťažného času sme obdržali USB kľúče, na ktoré sme mali nahrať dokončené prezentácie.

Po dlhom premýšľaní a realizovaní nápadov bola obedňajšia prestávka. Chuť jedla vystriedala tréma prezentovania nápadov pred všetkými zúčastnenými osobami. Čas obednej prestávky sa krátil. O 13:30 h nastal moment,  kedy sme sa všetci opäť zišli v sále a v plnom očakávaní sa začala prezentácia nápadov na pódiu. Po odprezentovaní všetkých  nápadov sa  členovia hodnotiacej komisie rozhodovali o celkovom víťazovi súťaže. Na tento moment sme všetci netrpezlivo čakali.

Som veľmi rád, že som sa zúčastnil súťaže takýchto rozmerov. Dala mi veľa nových poznatkov o problematike bezpečnosti dopravy, ale aj veľa skúseností  o spôsobe prezentácie, vyjadrovania sa  a mnoho iného. Dúfam, že táto akcia nebola posledná svojho druhu a veľmi sa teším na prichádzajúce výzvy. (Patrik Valerián, III. AP)

 

Výsledné hodnotenie hodnotiacej komisie, ktorá pracovala v zložení –mjr. Ing. Marianna Marenčáková – preventistka KR PZ v Žiline, kpt. Ing. Soňa Vinková – preventistka KR PZ v Žiline, p. Miloš Ondruš – zástupca spoločnosti KIA, Ing. Ján Olszar – zástupca Centra odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel Žilina, Ing. Eva Rezníčková – učiteľ odborných dopravných predmetov DA Žilina, p. Ján Bazovský – dopravný analytik.

 

  1. miesto:

Tím č. 6: – Ján Chudý – Gymnázium Veľká Okružná, Žilina

– Daniela Jamborová – SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina;

– Milan Hablák – SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina

  1. miesto:

Tím č. 2: – Jakub Kacian – Gymnázium Veľká Okružná, Žilina

– BeataSvetlovská – SOŠ podnikania, Žilina

– Oliver Chovanec – SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

  1. miesto:

Tím č. 8: – Marek Portašík – Súkromná obchodná akadémia, Žilina

– Terézia Pecusiaková – Stredná zdravotnícka škola, Žilina

– Ľubo Hlaváč – Gymnázium, Javorová 5, Rajec

 

Víťazom srdečne blahoželáme.

Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli  k tomu, že sa táto vydarená akcia mohla uskutočniť:   spoločnosti KIA Motors Slovakia v Žiline, Žilinskému samosprávnemu kraju, Krajskému policajnému zboru v Žiline, spoločnosti Eunica Media, Žilina.

http://www.zilinskekrimi.sk/index.php/zaujimavosti/604-policia-s-partnermi-pripravuje-mladych-vodicov-na-cesty