Burza informácií

10614. októbra 2015 bol Hotel Slovakia Žilina miestom konania BURZY INFORMÁCIÍ, ktorá bola určená pre budúcich absolventov škôl, rodičov a širokú verejnosť.

Burza je zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach regionálneho trhu práce, prezentáciu zamestnávateľov, stredných škôl a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Naša škola prijala aj tento rok pozvanie na prezentáciu študijných a učebných odborov pre školský rok 2016 / 2017.

V našom stánku získali návštevníci burzy, žiaci deviatych ročníkov, ich rodičia, výchovní poradcovia propagačné materiály, prezreli si didaktické pomôcky vyrobené našimi žiakmi zo školských dielní a prostredníctvom videa nahliadli do priestorov školy a Školských dielní na Košickej ulici 2. Náš stánok, o ktorý bol zo strany deviatakov záujem, krášlili vzácne trofeje našich športovcov, propagačné nástenky, certifikát IES.

Počas prezentácie nás okrem iných hostí navštívili Ing. Dana Mažgútová, PhD. riaditeľka odboru školstva a športu a Ing. Jozef Štrba podpredseda ŽSK.

Na Burze informácií prezentovali našu školu pedagógovia: Mgr. Anna Medviďová , PaedDr. Jana Daubnerová, Ing. Peter Balát spolu so študentmi: Hanuliakovou Radoslavou, Franekovou Katarínou, Kocúrovou Martou z II.AP triedy a Jurajom Jančim zo IV.AM triedy, s ktorými si riaditeľ školy Ing. Rudolf Michalec, veľmi rád urobil spoločnú fotografiu.

Mgr. Anna Medviďová

110 118 120 121124