AUTOMOTIVE TALENTS

Európsky projekt Automotive talents je zameraný na získavanie mladých talentov a následne na možnosť získať ponuku práce v EÚ v automobilovom priemysle. Do tohto projektu sa v tomto školskom roku zapojila aj naša škola. Škola vybrala spomedzi záujemcov na základe kritérií deväť uchádzačov, ktorí museli absolvovať pohovor v nemčine s manažérmi najväčších spoločností v oblasti automobilového v priemyslu v Nemecku. Určite to bolo pre chlapcov náročné, ale zároveň aj lákavé. Veď možnosť vycestovať do zahraničia, bez poplatku, s možnosťou získania cenného certifikátu od nemeckého zväzu pneumatikárov /certifikát UHP/RUN FLAT/RDKS v hodnote 500 eur, zdokonaliť sa v nemeckom jazyku,  otestovať si svoje schopnosti a samostatne sa o seba postarať, sa nenaskytne každý deň.

Dňa 29.09.2015 bolo rozhodnuté a pani Uschi Benke z Nemecka vybrala z našich záujemcov len troch najzdatnejších chlapcov: Petra Palidera, Adama Miškovčíka a Rastislava Ofúkaného. Chlapci sa zúčastnia šesť týždňovej zahraničnej stáže, ktorej hlavným cieľom bude nadobudnutie nových zručností s najmodernejšou technológiou v automobilovom priemysle, zdokonalenie sa v jazykovej komunikácii a ich profesijný rast.

Na projekte pracuje Ing. Mária Vítová, PhD. A Mgr. Marcela Hubočanová.

Po návrate chlapcov zo stáže vás budeme informovať o ich pocitoch, o pozitívach a  negatívach stáže, o prínose….

Za všetkých im prajem veľa príjemných zážitkov, veľa nových skúseností, nových priateľov.