Spoločensko-vedomostná súťaž „Voľná hodina“

titulkaPo letných prázdninách bol čas na reštart vedomos­tí. Dňa 22. septembra 2015 sa v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania uskutočnila spoločensko-vedomostná súťaž pod názvom Voľná hodina. NÚCEM vyžreboval 3 stredné školy v rámci celého Slovenska a Dopravná akadémia v Žiline bola jednou z nich (http://www.etest.sk/volna-hodina-v-septembri-v-6-skolach/).

Aktívne sa do tejto súťaže zapojili aj naši študenti z I.AP a I.BM triedy, ktorí si so spoločensko-vzde­lávacou hrou Vyhraj milióny! občerstvili znalosti zo všeobecnovzde­lávacích predmetov. Žiaci sa rozdelili do menších tímov a na ceste k víťazstvu museli vzájomne spolupracovať. Súťažili nielen o pekné ceny, ale určite sa aj pozitívne naladili na nový škol­ský rok.
Veľké ďakujem patrí celému realizačnému tímu pod vedením Ing. M. Grebeňovej-Laczovej – manažérky publicity národného projektu.

1 2 3 4  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17