Európsky deň jazykov

IMG_1349Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov. Organizátormi boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu.

Cieľom tohto dňa je podpora štúdia cudzích jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v rámci Európy.

Európsky deň jazykov v nemeckom jazyku sme si pripomenuli aj v našej  škole, Dopravnej akadémii v Žiline 24. septembra 2015.

Riaditeľ školy, Ing. Rudolf Michalec, vo svojom príhovore pripomenul žiakom starú múdrosť: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“   Poukázal na prínos jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa žiakom výučbou cudzích jazykov otvárajú.

Mgr. Anna Medviďová a Mgr. Katarína Štalmachová pripravili 25 žiakom (výber zo študijných a učebných odborov) zaujímavé jazykové aktivity. Žiaci sa presvedčili o tom, že jazyky sa dajú učiť aj hravou formou. Boli kreatívni pri tvorbe básničky, pri riešení krížoviek, pri jednoduchých aj ťažších testov, doplňovačkách. Atmosféru dopoludnia sme si spestrili premietaním nemeckých rozprávok a počúvaním nemeckých pesničiek, ktorých text žiaci videli prostredníctvom interaktívnej tabule.

Po odovzdaní vecných cien a diplomov vyučujúce  zaželali víťazom veľa radosti pri učení nemeckého jazyka.

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili súťaže za ich aktívnu účasť.

 

Výsledky a ocenení žiaci:

1. Klaudia Smolková II.CP 159 bodov
2. Jana Zacharovská III.DP 158 bodov
3. Andrea Masiaríková IV.BP 153 bodov

IMG_1335 IMG_1340 IMG_1343 IMG_1344IMG_1349