Celonárodná kampaň „Do školy na bicykli“

SDC17201Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pod záštitou národného cyklokoordinátora vyhlásilo od 21. – 25.09.2015 celonárodný pilotný ročník kampane „Do školy na bicykli“ so zámerom využívať bicykle ako zdravý, ekologický a ekonomický dopravný prostriedok. Hlavným cieľom kampane bolo priniesť radosť z cesty do školy, povzbudiť záujem žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke, či pešo a predovšetkým zvýšiť fyzickú aktivitu a tým zlepšiť zdravie žiakov.

Do uvedenej kampane sa dňa 24.09.2015 zapojilo 147 žiakov našej školy. Pre spestrenie uvedenej kampane sme pre našich žiakov pripravili aktivity, ktoré pozostávali z teoretickej a praktickej časti. Súčasťou teoretickej časti bol test z pravidiel cestnej premávky. V praktickej časti si žiaci vyskúšali na rýchlosť slalom na bicykli okolo kužeľov a neskôr sa presunuli k vodnému dielu, kde si zmerali svoje sily v časovke. Traja najlepší žiaci v jednotlivých disciplínach boli odmenení žolíkmi, ktoré môžu využiť na ktorejkoľvek vyučovacej hodine ako bonus pri skúšaní.

Vyhodnotenie súťaží:

Slalom:

  1. miesto – Patrik Boko (II.AU) s časom 13,0 sek.
  2. miesto – Dávid Bulejčík (II.AU) s časom 13,2 sek.
  3. miesto – Miroslav Kormaník (I.BM) s časom 13,6 sek.

Časovka:

  1. miesto – Patrik Meliš (I.AM) s časom 4,41 min.
  2. miesto – Vladimír Saláček (III.CP) s časom 4,47 min.
  3. miesto – Martin Jakubis (III.CP) s časom 4,52 min.

Víťazmi s najväčším počtom žiakov, ktorí sa zapojili do kampane „Do školy na bicykli“ sa stali triedy IV.AM a II.AN.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

SDC17198 SDC17215 SDC17217 SDC17220 SDC17224 SDC17226