Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

titulkaNa brány škôl neúprosne klope nový školský rok. Otvárame mu dvere aj v tej našej.

 Po krásnych a slnečných prázdninových dňoch je tu opäť čas učenia, skúšania, ale i čas školských a mimoškolských akcií. Prajeme všetkým študentom aj ich  učiteľom úspešný školský rok 2015/2016, aby sme na jeho konci mohli s radosťou hodnotiť to, čo sme za 10 mesiacov spolu dokázali. Želáme vám veľa dobrých známok, veľa pochvál a veľa radosti zo školskej práce.

Otvorenie nového školského roka sa bude konať v areáli Dopravnej akadémie, Rosinská cesta 2, Žilina v stredu 2. septembra 2015 o 7:45 hodine. Riadne vyučovanie začne vo štvrtok 3. septembra 2015.

Tešíme sa na vás!

01 ok 

02