Pohľadnica z regiónu

fotoPohľadnica z regiónu – projekt Vlastenectvo nie je prežitok

Žiaci 1. a 2. ročníka ročníka využili vlastné nápady, estetické cítenie, originálnosť v súťaži Pohľadnica z regiónu. Vytvorili zaujímavé pohľadnice, ktorými predstavili krásy, históriu i súčasnosť svojho regiónu. Spoznávali kultúrne dedičstvom nášho národa. Emotívne zachytili okamihy žilinského regiónu, pamiatky, prírodu, osobnosti, tradície, zvyky… Pohľadnice najúspešnejších žiakov si môžu pozrieť všetci žiaci školy prostredníctvom výstavy, ktorá bude nainštalovaná v priestoroch školy.

Najúspešnejší žiaci : T.Pagáčová, B. Ponechalová, J. Jedinák, J. Šlenker, S. Kovalíková