Študenti dopravnej akadémie na súdnom pojednávaní

IMG_20150616_08134716. júna 2015 sa žiaci I. CP triedy zúčastnili s vyučujúcou Ing. Monikou Fabiniovou súdneho pojednávania na Okresnom súde Žilina. Obsahom pojednávania bol trestný čin úverového podvodu a neoprávneného použitia kreditnej karty. Pojednávanie začala samosudkyňa JUDr. Monika Liptáková za prítomnosti prokurátora, obhajcu a obžalovaného.

V uvedenom prípade boli na súd predvolaní dvaja svedkovia – poškodený a zástupca pôžičkovej spoločnosti. Obidvaja svedkovia boli poučení o svojich povinnostiach počas výpovede a zložili prísahu, že budú hovoriť pravdu a nič nezamlčia. Otázky obžalovanému a svedkom postupne kládli prokurátor, obhajca a sudkyňa.

Pojednávanie  bude pokračovať v novom termíne, ktorého sa zúčastnia ďalší dvaja svedkovia. Obžalovaný bol už 12-krát súdne trestaný.

Na záver nám prokurátor a sudkyňa odpovedali na niekoľko našich otázok.

Dominika Jonasíková z I. CP triedy

Ing. Monika Fabiniová