Sila slova

V tomto školskom roku vznikla v Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave myšlienka zorganizovať krajskú súťaž školských časopisov pre základné a stredné školy.

Študenti aplikovanej ekonómie z III.AP a z III.BP prijali výzvu a po prvýkrát v histórii fungovania študentských spoločností tvorili svoj vlastný časopis – Dopravák.

Hlavným redaktorom bol Jakub Mikoláš z triedy III. AP. Tvorcami jednotlivých príspevkov boli študenti z menovaných tried.

Veľkú podporu poskytol študentom aj vydavateľ, EUNICA MEDIA, s. r. o., zastúpený Michalom Ďuranom, ktorý sponzorsky zabezpečoval vydanie jednotlivých čísel.

upravený certifi