Každý raz niekde začína, každý raz niekde končí

DSC_0647Aj naši žiaci tretích ročníkov učebných odborov začali v školskom roku 2012/2013 a svoje trojročné štúdium ukončia v školskom roku 2014/2015. Zatiaľ iba úspešne ukončili tretí ročník a k úplnému absolvovaniu stredného odborného vzdelania im chýba ešte malý, ale významný krôčik, ktorým je záverečná skúška.

Slávnostne sme sa s nimi rozlúčili 10. júna 2015 v jedálni školy, riaditeľ školy ocenil žiakov, ktorí sa v priebehu svojho štúdia niečím zviditeľnili oproti ostatným. Bol to žiak z III.BU Kristián Masnica a žiak z III.CU Adrián Michálek.

Všetkým prajeme hlavne zdravie, úspech a aby na záverečných skúškach vo všetkých častiach preukázali svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti získané počas trojročného štúdia.

DSC_0630 DSC_0632 DSC_0633 DSC_0634 DSC_0638 DSC_0639 DSC_0640 DSC_0643 DSC_0644 DSC_0645 DSC_0646